Учителят Петър Дънов за жената

Източник-Из словото на Учителят Петър Дънов